Home

Dit is de site van het mini museum “Luisterpost Gorinchem”.
Het museum heeft als doel, de militaire radio afluistergeschiedenis van Gorinchem levend te houden voor een ieder die hierin geïnteresseerd is.

Uitleg van technische zaken zal op deze site gedaan worden in voor leken begrijpelijke taal.

This is the site of the mini museum “Radio Intercept Station Gorinchem”.
The purpose of the museum is to keep the military radio intercept history of Gorinchem alive for anyone who might be interested.

Explanation of technical matters on this site will be done in such a way, that people which have no technical knowledge of these matters can understand.